Obchodní a dodací podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v rámci
Našeho e-shopu a jsou pro obě strany závazné.

Vyhotovením objednávky dává kupující najevo svůj bezvýhradný souhlas se zněním obchodních podmínek.

 1. Prodávající uvádí ceny konečné  tj. již včetně DPH.

 2. Kupující je v průběhu nákupu upozorněn na skutečnost, že konečná suma bude navýšena o poštovné.

  Způsobu doručení  PPL 
  poštovné: do 5kg - 100 kč / do 10kg - 110 kč, Slovensko /EUR/-do 5 kg poštovné 8,5 EUR-pouze předplatba

 3. Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah košíku (zvolené produkty, barvy a množství). Na následné reklamaci ohledně špatně zadaného artiklu, množství popř. barvy nebude brán zřetel.

 4. Po zadání příkazu „závazně objednat“ je kupující povinen řádně vyplnit všechny údaje, které prodávající požaduje.

 5. Objednávku může kupující zaplatit zálohovou fakturou, která mu bude zaslána na e-mailovou adresu nebo formou dobírky při převzetí zboží.

 6. Prodávající je povinen zaslat zboží co nejdříve po obdržení objednávky – standardní je expedice (vyskladnění) do 72 hodin po obdržení objednávky, nebo neprodleně po uhrazení zálohové faktury. V případě, že zboží není skladem, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován, stejně tak i o dodací lhůtě.

 7. Prodávající zboží zasílá prostřednictvím přepravní společnosti PPL.

 8. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku od kupujícího, který v minulosti bezdůvodně závazně objednané zboží nepřevzal, popř. takovému kupujícímu dodat zboží pouze po přijetí platby na základě zálohové faktury.

 9. Kupující má právo stornovat popř. změnit potvrzenou objednávku do 20.00 hod. téhož dne, ve kterém objednávku vystavil.

 10. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne doručení /bez udání důvodu/.

  V tomto případě se kupující zavazuje vrátit zboží v originálním obalu, nepoužívané a nepoškozené. Kupující vrací zboží na své náklady. Při splnění těchto podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu celou částku (s výjimkou poštovného) převodem na jeho účet, a to do 14 dnů od obdržení zásilky.
  Prodávající upozorňuje, že zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme.

 11. Prodávající poskytuje na zboží záruku dle obecně závazných předpisů /u Crazy uší/, u vysoušečů obuvi TeploUš se záruka prodlužuje na 4 roky.

 12. Místem pro uplatnění reklamace je korespondenční adresa firmy:
  POWER CONSULTING s.r.o., Borek 88, 277 14  Dřísy.

 13. Kupující vrací zboží na své náklady. Při splnění všech podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu celou částku (s výjimkou poštovného) převodem na jeho účet, a to do 14 dnů od obdržení zásilky. Prodávající upozorňuje, že zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme.

 14. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě svévolného nepřevzetí zásilky je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jako paušální náhradu zbytečně vynaložené práce a nákladů s tím spojených.

 15. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.


U koho hřeje náš vysoušeč obuvi 

Vysoušeč obuvi Teplo Uš hřeje i v těch nejnáročnějších podmínkách.